Uw steun is ontzettend belangrijk 

Voor AirForYou is de steun van bedrijven én particulieren onontbeerlijk. Hoe meer geld wij verzamelen, hoe meer wij kunnen bijdragen aan medisch onderzoek. Heeft u interesse als bedrijf om ons goede doel te steunen, bijvoorbeeld door sponsor of founder te worden? Stuur een bericht naar info@airforyou.nl. Wij denken graag met u mee hoe wij uw steun zo optimaal mogelijk kunnen invullen.

 

 

Wilt u een donatie doen? Ons IBAN bankrekeningnummer is : NL36RABO0148365078
Ten name van: Stichting AirForYou
Plaats: Nunspeet

 

Nieuwe doel voor AirForYou – HIT CF

Individuele therapie op maat met nieuwe medicijnen moet voor het grootste deel van de kinderen én volwassenen met CF in 5 jaar tijd zijn gerealiseerd. Dat is het doel van het onderzoeksprogramma HIT CF. HIT CF is door wetenschappers en artsen uit Utrecht en Rotterdam samen met de NCFS opgezet. Voor dit onderzoeksprogramma is in totaal 4.000.000 euro nodig.

hit_cf_200.jpg

HIT CF bestaat uit 4 deelprojecten die in 5 jaar worden afgerond:

A. Voorkómen van luchtweginfecties
B. Voorspellen van effecten van de behandeling bij individuele patiënten
C. Nieuwe geneesmiddelen die de oorzaak van CF aanpakken
D. Combinatie van nieuwe therapieën op maat voor de individuele patiënt

(Ver)Koop knuffelapen
NCFS apenU kunt de via AirForYou de NCFS steunen door het kopen of verkopen van de knuffelapen. Een aap kost 8 euro, hiervan gaat 3,20 euro naar onderzoek. De apen zijn te koop in zwart, wit en bruin. Ze zijn geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar en zijn wasbaar. De aap is enorm populair en voor veel kinderen de favoriete knuffel. Mail info@airforyou.nl voor meer informatie.

 

 

Waarom is geld inzamelen voor medisch onderzoek zo belangrijk?

Cystic Fibrosis is een complexe aandoening, die niet alleen de longen, maar ook andere organen als de pancreas, de lever en andere organen aantast. Door medisch onderzoek wordt de kennis van en de behandeling tegen CF steeds verder vergroot en ontwikkeld. De levensverwachting voor mensen met Cystic Fibrosis is nu beter dan voorheen. Dit komt door betere medische zorg en doordat men de ziekte vaak al vroeg ontdekt. Hoe eerder Cystic Fibrosis wordt ontdekt, hoe eerder de behandeling kan worden gestart. Met behulp van vroegtijdige diagnose en optimale behandeling kan de schade aan de diverse organen zoveel mogelijk beperkt worden. Dit leidt tot een verbeterde levensverwachting.

Kwaliteit van leven

Toch is er nog veel te realiseren als we de impact van de ziekte CF op het leven van mensen willen verminderen. Wij zijn van mening dat iedereen met CF een leven verdient met de best mogelijke kwaliteit en met echte hoop op een betere toekomst. Om dit te realiseren is geld nodig voor medisch onderzoek. Met de stichting AirForYou willen wij een financiële bijdrage leveren aan het medisch onderzoek naar CF om zo de zoektocht naar  nieuwe en betere behandelingsmethodes te financieren.

Helpt u mee?